vincent docquir kortrijk
0
Geen producten in de winkelwagen.


ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY & COOKIE POLICY

PRIVACY POLICY

WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Vincent Docquir, commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Leiestraat 42, 8500 Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE0886926230, en als contactpersoon de heer Vincent Docquir ([email protected]). Wij respecteren uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. Vincent Docquir leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Hij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


2.WELKE GEGEVENS?

Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via het inlogformulier en via het bestelformulier. Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam – familienaam), e-mailadres, adres, BTW-nummer, telefoonnummer en gsm-nummer in te vullen. Uw voor- en familienaam, om u correct te kunnen aanspreken; Telefoonnummer: indien er extra informatie of vragen zijn i.v.m. de levering kunnen we u dan snel contacteren; E-mail adres: om uw bestelling en betaling te bevestigen en u een overzicht van uw bestelling te geven; Uw adres: om de levering te kunnen volbrengen; De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy.


3.WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een partner, om de levering van de bestelling te volbrengen. De gebruiker kan zich eveneens inschrijven via de nieuwsbrief. Hij/zij dient hiertoe actief het nieuwsbrief-vakje aan te vinken. De toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden. Tevens zal iedere nieuwsbrief een opt-out voorzien zijn. Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectieve verwerkers die Vincent Docquir bijstaan bij de uitoefening van hun taken, zoals de webshop, het online ICT-platform, de betalingsverwerking, boekhoudpakketten, rapporteringssoftware en een back-upservice. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Vincent Docquir uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Vincent Docquir zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. De persoonsgegevens worden door Vincent Docquir bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Vincent Docquir en de gebruiker.


4.VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Vincent Docquir heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Vincent Docquir aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


5.RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Vincent Docquir met uw persoonsgegevens maken.


5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking. U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Vincent Docquir. Daarnaast heeft u steeds het recht om Vincent Docquir te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


5.2 Recht van verzet. U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.


5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Vincent Docquir in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.


5.4 Recht van intrekking van de toestemming. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.


5.5 Uitoefening van uw rechten. U kan uw rechten uitoefenen door Vincent Docquir daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected] of per post naar 8500 Kortrijk, Leisestraat 42, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.


5.6 Automatische beslissingen en profiling. De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Vincent Docquir evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


5.7 Recht om klacht in te dienen. U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected] laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


6.HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Wi zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.


7.WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.


COOKIE POLICY

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden). Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker. Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.


ONZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN VOLGENDE COOKIES:

1.NOODZAKELIJKE COOKIES

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.


2.FUNCTIONELE COOKIES

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.


3.THIRD PARTY COOKIES

Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:

  • Google (Analytics, Doubleclick.net) (https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy)
  • Microsoft (Bing) (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement)
  • Facebook (https://nl-nl.facebook.com/about/basics)
  • Hotjar
  • Instagram
  • En andere (een overzicht vindt u in onze cookie bar)


BEHEER VAN COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.A ls u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren: Bij browser – Microsoft Internet ExplorerIn Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).Klik op ‘OK’.


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

Vincent DocquirLeiestraat

42, 8500 Kortrijk (België)

[email protected]

BE0886926230

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Vincent Docquir, een natuurlijk persoon met maatschappelijke zetel te Leiestraat 42 8500 Kortrijk, BTW BE BE0886926230 (hierna ‘[…]’) biedt haar klanten de

mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing

op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website

(“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van […] moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk

en uitdrukkelijk door […] aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien

leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Extra kosten voor levering of betaalmethoden kunnen worden aangerekend na uw bestelling.De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen

elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat

de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden […] niet. […] is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. […] is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door […]. […] kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen


De klant kan online een surprise boeket bestellen en betalen.


[…] is gerechtigd een bestelling

te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot

bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


Opgelet!

Leveringstijden kunnen afwijken afhankelijk van de periode, bestelling, en hoe druk het is in de winkel. In geen geval garanderen wij u een levering op gekozen datum bij bestelling op de webshop. Wenst u toch zeker te zijn van uw leverdatum? Geef dan uw bestelling telefonisch door of spring even binnen in onze winkel in de Leiestraat 42, 8500 Kortrijk.


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden

gemeld aan […].


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft

gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de […] was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van […].De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van […] te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag

zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij […]. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:


·       de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

·       de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

·       de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

·       delevering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te wordenteruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

·       de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd

zijn met andere producten;

·       de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;·       

overeenkomsten waarbij de Klant […] specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

·       de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;·       

de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;·        overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

·       de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;·       

de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

·       de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover […] beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.Onverminderd het voorgaande behoudt […] zich het recht voor de niet

(volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking,

Vincent Docquir respecteert de Belgische wet van

8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de

verwerking van de persoonlijke gegevens.Meer info vindt u terug in

onze Privacy Policy.


Artikel 12: Gebruik van cookies


Meer info vindt u terug in

onze Cookie Policy


Artikel 13: Aantasting geldigheid

– niet-verzakingIndien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt

verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de

toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Het nalaten op gelijk welk moment door […] om één van de in deze Voorwaarden

opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen,

zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de

geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaardenDeze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar

verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van […]. Ingeval van

tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.Artikel 15: BewijsDe Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als

bewijsvoering kunnen dienen.[…] heeft het Reglement van

het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de

toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.


Artikel

16: Toepasselijk recht – GeschillenHet Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van

internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De

rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke

geschillen. De Consument

kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).